پایان نامه بررسی و مقایسه اقتصادی – اجتماعی منافع قطارهای مسافربری درون شهری با قطارهای مسافربری از مادر شهر به شهرهای اقماری 7000 تومان

پایان نامه بررسی و مقایسه اقتصادی – اجتماعی منافع قطارهای مسافربری درون شهری با قطارهای مسافربری از مادر شهر به شهرهای اقماری

(۱۹۳ صفحه در قالب PDF)*** مهندسی عمران – راه و ترابری * پایان نامه بررسی و مقایسه اقتصادی – اجتماعی منافع قطارهای مسافربری درون شهری با قطارهای مسافربری از مادر شهر به شهرهای اقماری

مشاهده و خرید
پایان نامه شبیه سازی عددی پارامترهای هندسی هیدرولیکی آبشستگی پایین دست جت های ریزشی آزاد در حوضچه استغراق 5000 تومان

پایان نامه شبیه سازی عددی پارامترهای هندسی هیدرولیکی آبشستگی پایین دست جت های ریزشی آزاد در حوضچه استغراق

(۲۱۸ صفحه در قالب PDF) * پایان نامه شبیه سازی عددی پارامترهای هندسی هیدرولیکی آبشستگی پایین دست جت های ریزشی آزاد در حوضچه استغراق * سازه های هیدرولیکی

مشاهده و خرید
سمینار بررسی معیارهای شالوده های پیش ساخته بتنی با استفاده از بتن های ویژه و سبک و میلگردهای پلیمری 6200 تومان

سمینار بررسی معیارهای شالوده های پیش ساخته بتنی با استفاده از بتن های ویژه و سبک و میلگردهای پلیمری

(۶۷ صفحه در قالب PDF)***چکیده : ضرورت استفاده از شالوده های پیش ساخته در صنعت ساختمان ارائه راهکارهائی را ایجاب مینماید که علاوه بر سبک شدن محصول به منظور حمل و نصب آسان، مقاومت و رفتار مناسب [...]

مشاهده و خرید
پروژه راهسازی (منطقه لواسان) 4200 تومان

پروژه راهسازی (منطقه لواسان)

(۶۰ صفحه در قالب PDF)***چکیده : این پروژه راه دارای محاسبات مربوط به قوس های قائم و افقی و همچنین بیشتر قسمتهای مهم یک پروژه از جمله طرح روسازی راه، جدول تخمین حجم عملیات خاکی و منحنی بروکنر میباشد.

مشاهده و خرید
پایان نامه ارائه یک مدل عددی- ریاضی برای بررسی پدیده شکست سد به روش حجم محدود با استفاده از شبکه بندی ورونوی 7600 تومان

پایان نامه ارائه یک مدل عددی- ریاضی برای بررسی پدیده شکست سد به روش حجم محدود با استفاده از شبکه بندی ورونوی

(۱۴۳ صفحه در قالب PDF)***چکیده : در این پژوهش پس از مطالعه تئوری حاکم بر شکست سد و معادلات حاکم بر آن از روش عددی حجم محدود با توجه به مزایای عمده آن مانند شبیه سازی جریان سیالات و استفاده از [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه ترکیب شبکه بندی ورونوی و دلاینی در روش حجم محدود برای مدل کردن جریان روی سرریز پلکانی 8200 تومان

پایان نامه ترکیب شبکه بندی ورونوی و دلاینی در روش حجم محدود برای مدل کردن جریان روی سرریز پلکانی

(۲۱۰ صفحه در قالب PDF)***چکیده : در این پایان نامه آنالیز دینامیکی میدان جریان غیر قابل تراکم توسط روش عددی حجم محدود و با استفاده از المان بندی غیر ساختار یافتۀ ورونوی انجام شده است، تا به این [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر عملکرد لرزه ای شالوده های بتنی پیش ساخته سبک با استفاده از میلگرد های پلیمری (GFRP) 7200 تومان

پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر عملکرد لرزه ای شالوده های بتنی پیش ساخته سبک با استفاده از میلگرد های پلیمری (GFRP)

(۱۲۲ صفحه در قالب PDF)***چکیده : استفاده از میلگرد های GFRP در کنار بتن های معمولی پر مقاومت و بتنهای سبکدانه سازه ای به صورت آزمایشگاهی مطالعه شده است. علاوه بر بررسی آزمایشگاهی مشخصات مکانیکی [...]

مشاهده و خرید
پایان نامه اثر خرابی اتصال تیر به ستون در عملکرد سازه های با قاب خمشی فولادی 7800 تومان

پایان نامه اثر خرابی اتصال تیر به ستون در عملکرد سازه های با قاب خمشی فولادی

(۱۴۶ صفحه در قالب PDF)***چکیده : قابهای خمشی مقاوم (MRF) یک سیستم مقاوم بار جانبی را فراهم می آورند در این سیستم اجازه تغییر مکان کافی به سازه داده می شود تا اعضا وارد محدوده غیر خطی شوند. مقاومت [...]

مشاهده و خرید